wat is biosaneren
invloed van straling op de mens
home
SUNIAM biosanering
tips
biosaneren algemeen
publicaties
links
contact
algemeen
oproep van artsen

In Duitsland doen ondertussen al meer dan 1000 artsen een dringende oproep in
het
'Freiburger Appell':
zij duiden op de noodzaak om dringend in te grijpen omtrent het fenomeen van straling veroorzaakt door GSM-antennes, DECT-telefoon en draadloze netwerken.
Van zodra deze netwerken geïnstalleerd worden, stellen zij bij hun patiënten een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen evenals allerlei 'psychosomatische' storingen.
Voor de volledige tekst van het 'Freiburger Appell'
klik hier.
In eigen land heeft dr Jean Pilette een zeer helder, overzichtelijk en duidelijk artikel geschreven:
'Zendmasten, draadloze technologieën en gezondheid'.
Hij verwijst en refereert naar meer dan 600 verschillende studies: studies in laboratoria, studies bij gebruikers van mobiele telefoon en huistelefoon, studies bij bewoners bij zendmasten, studies i.v.m. dieren en microgolven,...
Voor het volledige artikel
klik hier.
In november 2008 is het boek 'Onzichtbare risico's in het draadloze tijdperk' door Karel en Caroline van Huffelen uitgekomen. Hierin worden op een luchtige manier de verschillende aspecten van de draadloze netwerken grondig en accuraat weergegeven. Er wordt verwezen naar vele wetenschappelijke studies en er wordt ook aangetoond hoe misleidend overheid en industrie hiermee  omgaan.  Het boek geeft ook voor de leek een goed inzicht omtrent het draadloze fenomeen. Voor meer info over de inhoud klik hier.biosaneren