SUNIAM-poler
home
tips
biosaneren algemeen
publicaties
links
contact
SUNIAM biosanering
wat is SUNIAM

SUNIAM
 staat voor: SUN Integrated & Amplified Magnetism.
Het SUNIAM-biosaneringssysteem is gebaseerd op de integratie en versterking van de  zonne-werking enerzijds en het magnetische principe anderzijds.  De  SUNIAM-biosaneringsmethode is gegroeid vanuit jarenlange ervaring in het biosaneren, met een constante  gerichtheid naar verfijning, verdieping en vooral naar het dieper doordringen tot de essentie van het biosaneren. Er is veel research mee gepaard gegaan met vele onderzoeken, testonderzoeken en controlemetingen.
Specifieke eigenschappen van de SUNIAM-biosanerigsmethode  t.o. v. de meest gangbare biosaneringssystemen:
Ÿ
De SUNIAM-biosanering richt zich niet meer hoofdzakelijk op ‘het afschermen tegen’ of het ombuigen of ompolen of absorberen van storende straling (van bijv. wateraders, breuklijnen, radar-golven, GSM-golven, UMTS-golven,...),
maar licht de storende belastende straling uit. Door de storings-energieën te ‘over’-stralen met een zeer hoge zuivere frequentie creëren we een open, heldere, zuivere, harmonische, gezonde energie
in het gebouw.
Ÿ
Via een SUNIAM-biosanering  kunnen we een ruimte op een heel diep, wezenlijk niveau harmoniseren.
We kijken immers niet enkel naar de invloeden van golven en velden op fysiek en energetisch vlak (zoals invloed op de organen en de meridianen, op het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het vochtcirculatiesysteem, het hormoonstelsel,...).
De SUNIAM-biosanering richt zich ook op fijnstoffelijke energieën. De mentale en emotionele lagen in een ruimte hebben namelijk meestal een grotere en meer oorzakelijke invloed  dan de energetische en fysieke lagen.
Ÿ
Niet alleen de externe energieën in onze omgeving worden bekeken, maar ook de persoonlijke energie en de uitstraling daarvan in huis.
Via de  SUNIAM-biosanering worden we bewust van het feit dat ons huis oa. ook een afspiegeling is van de persoons-energieën, en dat 'stoorvelden' dikwijls eigen gecreëerde toestanden zijn.  Deze velden blijken dan niet 'ontstoord' te moeten worden, maar blijken reflecties en ‘openers’ te zijn die ons de mogelijkheid geven tot een harmonischer en evenwichtiger  leven.

SUNIAM-biosanering is geen all-round biosaneringssysteem dat overal op dezelfde standaard manier stereotiep wordt toegepast . De biosanering is heel erg gericht op de persoonlijke situatie en op de specifieke plaats waar men woont of werkt. Het is telkens weer een op-een-unieke-manier transformeren van de plaatselijke, persoonsgebonden energieën in huis.
SUNIAM biosanering